Privacy Beleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Daarom hebben we dit beleid ontwikkeld om u uit te leggen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, communiceren en gebruiken. Het volgende schetst ons privacybeleid:

Wanneer u de website www.katinkatrompphotography.com bezoekt, krijgt u tijdens uw bezoek bepaalde informatie te zien. Net als bij andere commerciële websites, gebruikt onze website een standaardtechnologie genaamd "cookies" (zie onderstaande uitleg) en serverlogboeken om informatie te verzamelen over hoe onze site wordt gebruikt. Informatie die wordt verzameld via cookies en serverlogs kan de datum en het tijdstip van bezoeken, de bekeken pagina's, de tijd die op onze site wordt doorgebracht en de websites die net voor en net na onze website zijn bezocht, evenals uw IP-adres bevatten.

Gebruik van cookies

Een cookie is een heel klein tekstdocument, dat vaak een anoniem uniek ID bevat. Wanneer u een website bezoekt, vraagt de computer van die site uw computer toestemming om dit bestand op te slaan op een deel van uw harde schijf dat specifiek is bestemd voor cookies. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen als de voorkeuren van uw browser dit toestaan, maar (om uw privacy te beschermen) staat uw browser alleen een website toe om toegang te krijgen tot de cookies die het al naar u heeft verzonden, niet de cookies die u door andere sites zijn toegestuurd.

IP Adressen

IP-adressen worden door uw computer gebruikt telkens wanneer u verbinding met internet hebt. Uw IP-adres is een nummer dat door computers in het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren. IP-adressen worden automatisch door onze webserver verzameld als onderdeel van demografische en profielgegevens die bekend staan als "verkeersgegevens", zodat gegevens (zoals de webpagina's die u opvraagt) naar u kunnen worden verzonden.

E-mail Informatie

Als u ervoor kiest om met ons te corresponderen via e-mail, behouden we mogelijk de inhoud van uw e-mailberichten samen met uw e-mailadres en onze antwoorden. We bieden dezelfde bescherming voor deze elektronische communicatie die we gebruiken bij het bijhouden van online, mail en telefonische informatie. Dit geldt ook als u zich registreert voor onze website, u aanmeldt via een van onze formulieren met uw e-mailadres of een aankoop doet op deze site. Raadpleeg het onderstaande e-mailbeleid voor meer informatie.

Hoe gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt?

In grote lijnen gebruiken we persoonlijke informatie voor het beheer van onze zakelijke activiteiten, het verlenen van klantenservice en het beschikbaar stellen van andere artikelen en diensten aan onze klanten en potentiële klanten.
Er zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verkregen worden wanneer u onze site bezoekt, tenzij u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, noch zal dergelijke informatie worden verkocht of anderszins worden overgedragen aan niet-gelieerde derden zonder de goedkeuring van de gebruiker op het moment van verzamelen.
We kunnen informatie vrijgeven wanneer dit wettelijk verplicht is, met andere woorden wanneer we te goeder trouw geloven dat de wet dit vereist of voor de bescherming van onze wettelijke rechten.

E-mail beleid

We doen er alles aan om uw e-mailadres geheim te houden. We verkopen, verhuren of leasen onze abonnementslijsten niet aan derden, en we zullen uw persoonlijke gegevens op geen enkel moment aan een derde persoon, overheidsinstantie of bedrijf verstrekken, tenzij strikt verplicht door de wet. Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om tijdig informatie te verstrekken over. Wij zullen de informatie die u via e-mail verstuurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving handhaven.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming, zal alle e-mail verzonden door onze organisatie duidelijk aangeven van wie de e-mail afkomstig is en duidelijke informatie verschaffen over hoe contact te leggen met de afzender. Bovendien zullen alle e-mailberichten ook beknopte informatie bevatten over hoe u uzelf van onze mailinglijst kunt verwijderen, zodat u geen verdere e-mailcommunicatie van ons ontvangt.

Keuze/Opt-Out

Onze site biedt gebruikers de mogelijkheid om niet langer berichten van ons en onze partners te ontvangen door de afmeldinstructies onderaan elke e-mail die ze van ons ontvangen op elk moment te lezen.
Gebruikers die onze nieuwsbrief of promotiemateriaal niet langer wensen te ontvangen, kunnen ervoor kiezen om deze berichten niet te ontvangen door op de link 'Uitschrijven' in de e-mail te klikken.

Gebruik van externe links

www.katinkatrompphotography.com kan links naar vele andere websites bevatten en kan de juistheid van de informatie die op een gekoppelde site wordt gevonden, niet garanderen. Links naar of van externe sites die niet het eigendom zijn van of worden beheerd door Katinka Tromp Photography, vormen geen goedkeuring door of een van haar werknemers van de sponsors van deze sites of de producten of informatie die daarin wordt gepresenteerd.

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

Intellectuele eigendomsrechten


Alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten op en op onze website en alle inhoud en software die zich op de site bevindt, blijven het exclusieve eigendom van of haar licentiegevers. Het gebruik van onze handelsmerken, inhoud en intellectuele eigendom is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van.

Het is uitdrukkelijk verboden om:

- Materiaal te gebruiken, dupliceren of publiceren van onze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
- Verkopen of verhuren van enige inhoud of materiaal van onze website.
- Het reproduceren, dupliceren, een afgeleide maken, kopieëren of exploiteren of op enig andere wijze materiaal gebruiken van onze website voor welk doel dan ook.
- Het delen of verdelen van enige inhoud van onze website, inclusief links naar een andere website.

Aanvaardbaar gebruik

U stemt ermee in om onze website alleen te gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van of het beperken van andermans gebruik van de website. Verboden gedrag omvat intimidatie of het veroorzaken van ongemak of ongemak voor een andere gebruiker, het verzenden van obscene of aanstootgevende inhoud of het verstoren van de normale dialoogstroom binnen onze website.

U mag onze website niet gebruiken voor het verzenden van ongevraagde commerciële communicatie. U mag de inhoud van onze website niet gebruiken voor marketinggerelateerde doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Beperkte toegang

Mogelijk moeten we in de toekomst de toegang tot delen (of alle) van onze website beperken en volledige rechten behouden om dit te doen. Als we u op enig moment een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken om toegang te krijgen tot de beperkte delen van onze website, moet u ervoor zorgen dat uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk blijven.

Gebruik van testimonials/recensies

In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van aanbevelingen en recensies in en buiten advertenties, moet u rekening houden met het volgende:

Recensies die op deze site verschijnen, worden feitelijk via tekst, audio of video ontvangen. Het zijn individuele ervaringen van degenen die onze producten en / of diensten op de een of andere manier hebben gebruikt of hebben afgenomen. Het zijn individuele resultaten en de resultaten variëren. We beweren niet dat dit typische resultaten zijn. De recensies zijn niet noodzakelijk representatief voor al degenen die onze producten en / of diensten zullen gebruiken. De recensies die in welke vorm dan ook op deze site (tekst, audio, video of andere) worden getoond, worden woordelijk gereproduceerd, behalve voor het corrigeren van grammaticale of typefouten. Sommige zijn mogelijk ingekort.

Met andere woorden, niet het hele bericht ontvangen door de recensie schrijver wordt weergegeven als het te lang lijkt of niet de hele verklaring relevant is voor het algemene publiek. Katinka Tromp Photography is niet verantwoordelijk voor de meningen of opmerkingen op www.katinkatrompphotography.com en is geen forum voor recensies, maar biedt recensies als een middel voor klanten om hun ervaringen met elkaar te delen.

Ter bescherming tegen misbruik verschijnen alle getuigenissen nadat ze zijn beoordeeld door het management van Katinka Tromp Photography.  Het is verboden om de meningen, visies of commentaren van eventuele recensies op www.katinkatrompphotography.com te delen. De meningen zijn strikt de mening van recensent. 

Hoe beschermen we uw informatie en veilige informatieoverdracht?

E-mail wordt niet herkend als een veilig medium voor communicatie. Om deze reden verzoeken wij u geen privé-informatie per e-mail naar ons te verzenden. Dit is echter wel toegestaan, maar op eigen risico. Sommige informatie die u op onze website kunt invoeren, kan veilig worden verzonden via een veilig medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. Creditcard informatie en andere gevoelige informatie dienen nooit via e-mail te worden verzonden.

Katinka Tromp Photography kan softwareprogramma's gebruiken om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor bijvoorbeeld het beoordelen van het aantal bezoekers van de verschillende delen van onze site, welke informatie het meest en minst interessant is, het bepalen van technische ontwerpspecificaties en het identificeren van systeemprestaties of probleemgebieden.

Wij gebruiken beveiligingsdoeleinden voor de site en om ervoor te zorgen dat deze service beschikbaar blijft voor alle gebruikers, softwareprogramma's om het netwerkverkeer te controleren op ongeoorloofde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen of anderszins schade te veroorzaken.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Katinka Tromp Photography geeft geen verklaringen, garanties of toezeggingen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit of volledigheid van de inhoud op deze website of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Alle materialen op deze site worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van verkoopbaarheid, niet-inbreuk op intellectuele eigendom of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen enkel geval zullen haar agenten of vennoten aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook (inclusief, zonder beperking, schade voor winstderving, zakelijke onderbreking, verlies van informatie, letsel of overlijden) die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de materialen te gebruiken, zelfs als er is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijk verlies of schade.

Beleidsveranderingen

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, met of zonder kennisgeving. U kunt er echter van verzekerd zijn dat als het privacybeleid in de toekomst verandert, wij de persoonlijke informatie die u ons onder dit privacybeleid hebt ingediend niet zullen gebruiken op een manier die materieel niet overeenkomt met dit privacybeleid, zonder uw voorafgaande toestemming.

We zijn vastbesloten om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd.

Contact

Als u vragen heeft over dit beleid of uw omgang met onze website, neem dan hier contact met ons op.